Natuurlijk

nieuwsgierig

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Opvang voor en na schooltijd

Opvang buiten schooltijden wordt georganiseerd door Kindcentrum Putten. Van dit Kindcentrum zijn de locaties Het Schovenhofje voor kinderopvang en De Boomhut voor buitenschoolse opvang te vinden naast onze school. Ook werken wij samen met SKA Kinderopvang. Ook vakantieopvang wordt door bovenstaande organisaties geregeld. Aan de opvang zijn kosten verbonden en mogelijk wordt er gewerkt met wachtlijsten. Voor meer informatie hierover kunt u het beste contact opnemen met de betreffende organisaties.

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met het schoolteam en ouders, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn eventueel kosten aan verbonden.

Kindcentrum Putten

Rimpelerweg 2
3882 NK Putten
0341-375780

https://kindcentrumputten.nl
info@kindcentrumputten.nl


SKA Kinderopvang

Boekweitstraat 20, Putten
0341-361502

https://www.ska.nl/locaties/boekweit/

Nieuwsbrief

Hier komen onze nieuwsbrieven