Natuurlijk

nieuwsgierig

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

MR en OR

Wat doet de MR?

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft een wettelijke status. De MR bestaat uit een oudergeleding en een teamgeleding. Zij zijn hierin gelijk vertegenwoordigd. 

De MR heeft bevoegdheden om mee te denken en mee te praten over alle zaken die de school aangaan. Soms moet de school en/of het bestuur om advies vragen, maar er zijn ook kwesties waarin de MR instemmingsrecht heeft. De taken en bevoegdheden zijn omschreven in het reglement, dat is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Onderwijs.

De MR is de schakel tussen ouders, schoolleiding en bestuur. Daarom is het ook voor iedere ouder belangrijk te weten dat er een MR is en wie daar namens de ouders zitting in hebben. Zodoende kunnen alle ouders bij hun vertegenwoordigers terecht met klachten, vragen of suggesties.

Iemand komt in de MR doordat hij of zij zich verkiesbaar stelt en officieel gekozen wordt. Er gelden voor het aantreden, aftreden en verkiezingen vaste procedures.

De medezeggenschapsraad overlegt met de directie over schoolzaken zoals:

 • Vaststelling of wijziging van de schoolgids en het schoolplan
 • Veranderingen in het onderwijs
 • Personele zaken
 • Financiën
 • Zaken vanuit de ouders of vanuit het team

Zowel MR als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten te bepalen, adviezen te geven, instemming te verlenen of te onthouden. Alle onderwerpen die voor de school van belang zijn worden in de MR besproken, zoals financiën, schoolorganisatie, aanname van nieuw personeel, enz. Wanneer een ouder van een bepaald onderwerp vindt dat het in de MR aan bod moet komen, kan dat aangegeven worden bij de leden van de betreffende Medezeggenschapsraad. Bij deze personen is vanzelfsprekend ook meer informatie verkrijgbaar.

Contact: mr.deschovenhorst@stichtingproo.nl

MR-leden

Oudergeleding

 • Desiré van Nieuwenhuizen
 • Auke van Elten
 • Anne van Esch (voorzitter)

Teamgeleding

 • Niels Wagemakers
 • Mehdi van Helden
 • Wilma Sinkgraven

 

 

Notulen 

12 februari 2024
12 december 2023
31 oktober 2023
9 september 2023
26 juni 2023 

 

De ouderraad
 

De ouderraad bestaat uit een groep van circa acht enthousiaste ouders die samen met het schoolteam en andere ouders/verzorgers diverse schoolse en buitenschoolse activiteiten organiseren. Denk hierbij aan diverse activiteiten zoals Sinterklaas, het Kerst- en Paasfeest, sportactiviteiten zoals voetbal- en korfbal toernooi en de avondvierdaagse.

De OR stelt zich als doel om voor de kinderen een onvergetelijke schooltijd met leuke activiteiten neer te zetten. Dit door gezamenlijk met ouders/verzorgers en teamleden, diverse activiteiten vorm te geven waarbij de OR organisatorisch en praktisch ondersteunend is. Bij het organiseren van jaarlijks terugkerende activiteiten wordt gebruikgemaakt van draaiboeken. Uiteraard is er ook een luisterend oor voor nieuwe ideeën en de mogelijkheid om adhoc te reageren op spontaan bedachte ideeën vanuit ouders/verzorgers en/of teamleden. Op die manier probeert de OR het tweede gestelde doel te behalen, ouders/verzorgers met school, teamleden en elkaar te verbinden. 

De OR vergadert iedere zes weken als geheel. Daarnaast zijn de verschillende activiteiten in werkgroepen onderverdeeld. Hierin worden de ideeën en werkzaamheden samen met teamleden van school verder uitgewerkt tot een plan.

Enthousiast geworden en interesse om samen te werken aan een super leuke schooltijd voor iedereen? Of wellicht nieuwsgierig, maar toch ook een paar vragen? Spreek ons aan op het plein of mail naar: or.deschovenhorst@stichtingproo.nl

Samen krijgen we veel voor elkaar. Zo ook een 'wij' gevoel; onze school, waarbij we elkaar zien en naar elkaar omzien.


Leden ouderraad (van links naar rechts, onder naar beneden):

Daniëlle Meulenbelt; Riva gr.7 (secretaris)

Saskia van de Bunt; Mats en Duuk gr.3
Wanda Kamphuis; Gijs gr.7 en Anna gr.3/4
Birgit Venema; Lindsay gr.8 en Sydney gr.6 (penningmeester)
Nicole Ruitenbeek; Fayèn gr.5 (vicevoorzitter)
Susan van der Mast; Senn gr.6 en Dave gr.1-2K (voorzitter)
Dinja Vermeer; Jill gr.5
Niet op de foto: Tina Kortland; Gosse gr.3/4