Dit is de

Schovenhorst

Maak

kennis met

onze school

Kanjerschool

Voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect!

De Kanjertraining op school bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de leerkracht in de klas op de eigen school geeft. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief).

De Kanjertraining startte in 1996 in een psychologenpraktijk in Almere. Zowel ouders en kinderen werden getraind in het leren omgaan met problemen die zij tegenkwamen in de omgang met anderen. Deze training wordt nu over het hele land gegeven in de diverse praktijken (zie Praktijken). De Kanjertraining is opgenomen in de database van het NJI als effectief volgens goede aanwijzingen.

De methode kent een leerlingvolgsysteem dat erkend is door de Cotan. De onderwijsinspectie beoordeelt het leerlingvolgsysteem als een goed instrument waarmee kinderen in hun sociale ontwikkeling gevolgd kunnen worden.

Dit zijn de gedragsafspraken waar we bij ons op school mee werken:

            
           

Voor meer informatie over de Kanjermethodiek, klik HIER .

Sociale media

Hier komen onze nieuwsbrieven