Dit is de

Schovenhorst

Maak

kennis met

onze school

Over onze school

De Schovenhorst is de school in het bos. Ouders en kinderen voelen zich er thuis vanwege de vriendelijke en open houding die we tegenover elkaar hebben. Een kind wil van nature leren en wij stimuleren onze leerlingen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

De Schovenhorst is de natuurlijke plek om te leren! 

Gezien de geschiedenis en de ligging van onze school zijn kleinschaligheid, verdraagzaamheid en sfeer belangrijke begrippen in ons dagelijks schoolleven.

Los van het feit dat onze school flink is gegroeid is er nog steeds sprake van een kleine school van ca. 160 leerlingen. Doordat de kinderen allemaal overblijven is er een overzichtelijk contact tussen leerkrachten en leerlingen. Een kind dat niet gelukkig is, gaat niet in de massa ten onder, maar valt juist op doordat het in meerdere situaties geobserveerd wordt.

Verdraagzaamheid staat hoog in het vaandel van iedere openbare school. Juist op De Schovenhorst krijgt die verdraagzaamheid een extra accent. Vanwege de ligging van de locatie kiezen ouders voor de school en speelt de richting een minder belangrijke rol, dan wanneer men de keuze heeft uit meer scholen in een bepaalde wijk. Gevolg is dat we een zeer gemêleerd gezelschap hebben op school, voor wat betreft levensovertuiging en beroepsgroepen. Echt openbaar dus met veel aandacht voor de verschillende achtergronden. 

Sfeer is onlosmakelijk verbonden met de twee voorgaande begrippen. Onderwijs gestalte geven vanuit een goede sfeer is van belang voor iedere school. Onderdelen van die sfeer zijn enthousiasme van het team, een goede vertrouwensrelatie met kinderen en ouders en het daardoor scheppen van een gunstig onderwijsklimaat. Het tegengaan van pestgedrag en het bespreekbaar maken, projecten over omgaan met jezelf en de ander zijn wezenlijke onderdelen van de dagelijkse onderwijspraktijk.

Bovenstaande begrippen vormen een belangrijke basis voor ons hoofddoel:

 ‘Het geven van kwalitatief goed en passend onderwijs voor alle leerlingen!'

Onze school

De Schovenhorst is meer dan alleen een school! Op een prachtige en unieke locatie, de school is in het bos... 

Plusklas en meer...

Op de Schovenhorst bieden wij adaptief onderwijs. Kinderen krijgen stof aangeboden passend bij hun niveau...

Het team

Maak kennis met het team van de Schovenhorst. Enthousiaste leerkrachten die het beste uit de kinderen willen halen... 

Natuur en techniek

TegelNatuurentechniek

Bij een school zo midden in de natuur is het een natuurlijk gegeven om ook de natuur in de school te halen ....