MR & OR

Medezeggenschapsraad (MR)

In de medezeggenschapsraad zijn 3 ouders en 3 leerkrachten vertegenwoordigd.

De directie van de school brengt het te voeren beleid zowel financieel als onderwijskundig in de MR naar voren. In het reglement is vastgelegd welke rechten de MR heeft met betrekking tot bepaalde zaken. Zo kunnen bepaalde zaken alleen geregeld worden met instemming van de MR en voor sommige zaken heeft men adviesrecht. In geval er een conflict ontstaat tussen directie en MR is er een geschillenprocedure vastgelegd.

Inlichtingen kunt u verkrijgen bij de secretaris Nynke van de Kamp (mr.deschovenhorst@stichtingproo.nl)

Leden van de MR zijn:

Namens de ouders:
Willemijn Hoebert - voorzitter
Sindy Vreugdenhil - vice-voorzitter
Anne Bijsterbosch

Namens het personeel:
Wilma Sinkgraven
Nynke van de Kamp - secretaris
Joukje Tibbesma

Notulen en jaarverslag(en)
Notulen van 27 mei 2019
Notulen van 14 maart 2019
Notulen van 10 december 2018
Notulen van 29 oktober 2018
Notulen van 1 oktober 2018
Jaarverslag 2017 - 2018

Data MR-vergaderingen
01-10-2018
29-10-2018
10-12-2018
04-02-2019
01-04-2019
27-05-2019
01-07-2019

Ouderraad (OR)

De ouderraad bestaat uit 9 ouders die samen met het team allerlei schoolse en buitenschoolse zaken regelen.

Er wordt gewerkt via een draaiboek, waarin alle activiteiten staan beschreven. De meeste activiteiten worden voorbereid door een werkgroepje van ouderraadsleden en teamleden die met een afgerond plan in de vergadering komen.

Inlichtingen kunt u verkrijgen bij de voorzitter van de ouderraad Marc Mabelis (marc.mabelis@gmail.com).

Leden van de OR zijn:
Marc Mabelis
Dave Bosman 
Dinja Vermeer
Lydia Lodder
Jessica Franken
Annemieke van Bloemendaal
Sandra Roeleveld
Linda de Ruiter
Wanda Kamphuis

School video

De schoolvideo is in ontwikkeling.

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.