MR & OR

Medezeggenschapsraad (MR)

In de medezeggenschapsraad zijn 3 ouders en 3 leerkrachten vertegenwoordigd.

De directie van de school brengt het te voeren beleid zowel financieel als onderwijskundig in de MR naar voren. In het reglement is vastgelegd welke rechten de MR heeft met betrekking tot bepaalde zaken. Zo kunnen bepaalde zaken alleen geregeld worden met instemming van de MR en voor sommige zaken heeft men adviesrecht. In geval er een conflict ontstaat tussen directie en MR is er een geschillenprocedure vastgelegd.

Inlichtingen kunt u verkrijgen bij de secretaris Anne van Esch

(mr.deschovenhorst@stichtingproo.nl)

Leden van de MR zijn:

Namens de ouders:

Willemijn Hoebert (voorzitter)
Anne van  Esch (secretaris)
Auke van Elten (penningmeester)

Namens het personeel:

Wilma Sinkgraven
Judith Burry
Joukje Tibbesma

Notulen en jaarverslag(en)

 


Notulen 2 November 2020

Notulen 14 September 2020

Notulen 6 Juli 2020

Notulen 25 Mei

Notulen 6 April 2020

Notulen 20 Januari 2020

Notulen 2 December 2019

Notulen 30 September 2019

Notulen 01 juli 2019

Notulen van 27 mei 2019

Notulen van 14 maart 2019

 

 

Data MR-vergaderingen

Maandag 15 februari 2021
Maandag 19 april 2021
Maandag 31 mei 2021
Maandag 5 juli 2021

Ouderraad (OR)

De ouderraad bestaat uit ouders die samen met het team allerlei schoolse en buitenschoolse zaken regelen.

Er wordt gewerkt via een draaiboek, waarin alle activiteiten staan beschreven. De meeste activiteiten worden voorbereid door een werkgroepje van ouderraadsleden en teamleden die met een afgerond plan in de vergadering komen.

Inlichtingen kunt u verkrijgen bij de voorzitter van de ouderraad 

Leden van de OR zijn:
Dave Bosman 
Dinja Vermeer
Lydia Lodder
Jessica Franken
Annemieke van Bloemendaal
Linda de Ruiter
Wanda Kamphuis

School video

De schoolvideo is in ontwikkeling.

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.