Documenten

Op deze pagina staan verschillende documenten die u kunt inzien, zoals bijv. het jaarplan.
 

Kwaliteit en resultaat van onderwijs en zorg

De volgende documenten hebben betrekking op de kwaliteit, vernieuwing en het resultaat van ons onderwijs en de zorg die we op school bieden.

Schoolgids 2019 - 2020 (u wordt naar de pagina gebracht waar u de schoolgids kunt lezen)

Schoolplan 2019 - 2023

Schoolondersteuningsprofiel

Zeeluwe; Monitor Dekkend Aanbod

Regeling toelating, schoring en verwijdering van leerlingen

Protocol Meldcode Kindermishandeling en/of Huiselijk geweld

Strategisch Beleidsplan Stichting Proo 2018-2022

Jaarrooster 2019 - 2020
Houdt er rekening mee dat dit jaarrooster een momentopname is. Voor de actuele agenda klik HIER .
 

School video

De schoolvideo is in ontwikkeling.

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.