Informatie

De Schovenhorst is niet alleen een school die werkt aan kwalitatief goed onderwijs. 
Ons aanbod kenmerkt zich ook door: De Schovenhorstshows, de musical, activiteiten in en met de gemeenschap, sporttoernooien, themaweken, tentoonstellingen en inzet voor goede doelen.

Maar ook zijn wij een school met een grote betrokkenheid van het team en de ouders, waar aandacht is voor elkaar,
waar rust heerst en kinderen veel leren en uitgedaagd worden om zich verder te ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen eigenaar zijn van hun eigen leren.

Wij zijn een lerende organisatie en dit vinden we belangrijk: Leren van en met elkaar !


banner_circle_blauw_hb2Is uw kind (vermoedelijk) hoogbegaafd? Het Expertisecentrum Hoogbegaafdheid kan bijdragen aan de realisatie van passend onderwijs, bijvoorbeeld in de tweedaagse HB-groepen. In deze groepen komt talent tot bloei, in nauwe samenwerking met de reguliere basisscholen. Klik op de button ‘Expertisecentrum Hoogbegaafdheid’ voor meer informatie.

MR & OR

Wij hebben een actieve medezeggenschapsraad (MR) en ouderraad (OR)... 

Overblijven

Hoe werkt het overblijven..? Wat mee naar school...? Spelen de kinderen buiten..? Antwoorden vindt u hier... 

Schooltijden

Hier vindt u onze schooltijden maar ook informatie over spelen op het plein buiten schooltijd... 

Documenten

Op deze pagina staan verschillende documenten die u kunt inzien of downloaden, zoals...