Dit is de

Schovenhorst

Maak

kennis met

onze school

Plusklas en meer...

Op de Schovenhorst bieden we adaptief onderwijs. Kinderen krijgen stof aangeboden passend bij hun niveau. Voor leerlingen die net wat meer uitdaging en verdieping nodig hebben, is er de mogelijkheid deel te nemen aan de Plusgroep.

De Plusgroep
De plusgroep is bedoeld voor begaafde kinderen die iets meer willen of nodig hebben.  Meer uitdaging, méér inzicht in zichzelf, méér kennis over denken, leren en leven.De begaafde kinderen van groep 3, 4 en 5 worden anderhalf uur begeleid buiten de eigen groep en de kinderen van  groep 6, 7 en 8 worden 2 uren begeleid door een gespecialiseerde leerkracht op de dinsdagochtend. 

Waarom de Plusgroep?
Begaafde kinderen hebben vaak behoefte aan omgang met andere ontwikkelingsgelijken om de eigen talenten te ontwikkelen. In de plusgroep werken en spelen leerlingen samen met kinderen die vergelijkbare ervaringen en talenten hebben. In de plusgroep leren begaafde kinderen hoe ze inzicht krijgen in het eigen denk- en leerproces.  

Signalering
De (meer )begaafde leerlingen worden jaarlijks gesignaleerd door de leerkrachten. Op de Schovenhorst gaan we uit van de talenten van ieder kind. Wij kijken naar de intellectuele, de motivationele, creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen bij de signalering. Het totale functioneren van het kind wordt in beeld gebracht. Na de signalering worden de leerlingen besproken in het team. Als we extra ondersteuning nodig hebben bij de signalering/diagnosticering dan kunnen we gebruik maken van het kenniscentrum.

Kenniscentrum HB
Onze school maakt gebruik van het kenniscentrum Hoogbegaafdheid. Dit kenniscentrum bestaat uit een aantal adviseurs en een orthopedagoog. Zij zijn te raadplegen door IB-ers, leerkrachten en ouders van aangesloten scholen.

Het programma van de plusgroep
De Schovenhorst maakt gebruik van methodes waarbij het praktische, het analytische en het creatieve denkvermogen wordt aangesproken. De kijk op mindset, namelijk gefixeerde of flexibele mindset, is een belangrijk onderdeel van de lessen. Verder komen zaken als leren presenteren, filosoferen, debatteren, creatief denken, mindmappen en onderzoeken aanbod.

Expertisecentrum hoogbegaafheid Veluwe

Binnen Stichting Proo is in het kader van Passend Onderwijs het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe opgericht

Hoogbegaafdenklassen
Sinds 1 februari 2018 is Stichting Proo gestart met hoogbegaafdenklassen op de Arendshorst in Ermelo en op de Hoge Weerd in Epe. Leerlingen uit groep 4 t/m 6 (van scholen binnen en buiten Stichting Proo) krijgen 2 dagen per week les met ontwikkelingsgelijken. De overige 3 dagen krijgen zij passend onderwijs in hun eigen klas.

In het schooljaar 2018/2019 zal er op de Arendshorst in Ermelo één hoogbegaafdenklas zijn voor leerlingen uit groep 4 t/m 6 en op de Hoge Weerd in Epe twee klassen, te weten een groep 4/5 en een groep 6/7/8.

Digitale plusklassen
Binnen Stichting Proo zijn vanaf schooljaar 2012-2013 voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen twee bovenschoolse digitale plusklassen operationeel. Deze zijn gevestigd op De Schakel in Nunspeet. Er wordt digitaal plusklasonderwijs geboden aan maximaal 28 leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Incidenteel worden ook zeer zelfstandige leerlingen uit groep 5 toegelaten. De groepen worden begeleid door de digiplusklasleerkracht. Eén keer per maand ontmoeten leerlingen en leerlingen elkaar fysiek op De Schakel. Via (m.fiks@stichtingproo.nl) is een informatiefolder te verkrijgen.

Plusklassen
Naast de start van de hoogbegaafdenklassen besteedt het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe aandacht aan het onderwijsaanbod van (hoog)begaafde leerlingen in de reguliere groepen en in de (digitale) plusklassen, met als doel het onderwijsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen te optimaliseren.

Teamscholing
Het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe biedt teamscholingen op maat voor de scholen van Stichting Proo. Op de lange termijn (binnen 4 jaar) zullen alle teams geschoold worden en zal er op alle scholen zo veel mogelijk tegemoet gekomen kunnen worden aan de onderwijsbehoeften van de (hoog)begaafde leerlingen. Daarnaast kunnen scholen een consultatie aanvragen bij het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe met betrekking tot vragen omtrent hoogbegaafde leerlingen.

Tevens zal het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe de komende jaren nauwer gaan samenwerken met de RSG Epe en de RSG Harderwijk, zodat er voor deze leerlingen ook in het voortgezet onderwijs een passend onderwijsaanbod gerealiseerd kan worden.

Meer informatie over de hoogbegaafdenklassen en de digitale plusklassen kunt u vinden op de website http://expertisecentrumhb.stichtingproo.nl/ , of u kunt contact opnemen met Betteke Wittenberg, telefoon nummer: 06 83905163.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.