MR & OR

Medezeggenschapsraad (MR)

In de medezeggenschapsraad zijn 3 ouders en 3 leerkrachten vertegenwoordigd.

De directie van de school brengt het te voeren beleid zowel financieel als onderwijskundig in de MR naar voren. In het reglement is vastgelegd welke rechten de MR heeft met betrekking tot bepaalde zaken. Zo kunnen bepaalde zaken alleen geregeld worden met instemming van de MR en voor sommige zaken heeft men adviesrecht. In geval er een conflict ontstaat tussen directie en MR is er een geschillenprocedure vastgelegd.

Inlichtingen kunt u verkrijgen bij de secretaris Nynke van de Kamp (mr.deschovenhorst@stichtingproo.nl)

Leden van de MR zijn:

Namens de ouders:
Willemijn Hoebert
Sindy Vreugdenhil
Vacature

Namens het personeel:
Wilma Sinkgraven
Nynke van de Kamp
Joukje Tibbesma

Notulen en jaarverslag(en)

Notulen van 23 april 2018
Notulen van 12 maart 2018
Notulen van 15 januari 2018
Notulen van 7 november 2017
Notulen van 18 september 2017

Jaarverslag 2016 - 2017

 

Ouderraad (OR)

De ouderraad bestaat uit 9 ouders die samen met het team allerlei schoolse en buitenschoolse zaken regelen.

Er wordt gewerkt via een draaiboek, waarin alle activiteiten staan beschreven. De meeste activiteiten worden voorbereid door een werkgroepje van ouderraadsleden en teamleden die met een afgerond plan in de vergadering komen.

Inlichtingen kunt u verkrijgen bij de voorzitter van de ouderraad Marc Mabelis (marc.mabelis@gmail.com).

Leden van de OR zijn:
Marc Mabelis
Dave Bosman 
Dinja Vermeer
Lydia Lodder
Jessica Franken
Annemieke van Bloemendaal
Sandra Roeleveld
Linda de Ruiter
Wanda Kamphuis

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.